Wat is samenwerven.nl?

Samenwerven.nl is een nieuwe dienst waarmee bedrijven kunnen voorzien in hun structurele behoefte aan instroom van nieuwe medewerkers.

 

Wat is het?

Samenwerven.nl biedt bedrijven een professionele manier om hun recruitment voor nieuwe vaste medewerkers te laten uitvoeren door specialisten. Het overlaten van recruitment aan een professionele organisatie wordt Recruitment Proces Outsourcing genoemd, afgekort met RPO.

Voor wie is het?

Samenwerven.nl is een dienst voor kleine en middelgrote bedrijven met een structurele wervingsbehoefte tot en met MBO-niveau. Vaak hebben deze bedrijven niet de expertise of niet de tijd en aandacht die nodig is voor een effectief recruitment. Bijvoorbeeld voor een correcte en tijdige afhandeling van alle sollicitanten of voor het vormen en actueel houden van een portefeuille met toekomstige kandidaten. In de strijd om de beste kandidaten moeten deze bedrijven echter aandacht besteden aan goed recruitment op de arbeidsmarkt!

Wat bereikt u er mee?

  • U krijgt een eigen professionele “recruiter op afstand”
  • U heeft de juiste medewerkers op de gewenste instroommomenten
  • U versterkt uw eigen merk op de arbeidsmarkt
  • U blijft flexibel in uw kosten en vermijdt investeringen en risico’s
  • U reduceert uw kosten ten opzichte van eigen uitvoering en ten opzichte van uitzendbureaus


Met samenwerven.nl combineert u de voordelen van het zelf doen met de voordelen van het overlaten aan een professionele organisatie!

bereken uw voordeel

Samenwerven.nl is haar dienstverlening per 2012 gestart in de transportsector

Samenwerven.nl is een nieuwe dienst waarmee bedrijven kunnen voorzien in hun...
Meer